Vacancy Announcement

Recent Vacancies

Title: थेरापेटिक क्रियाकलाप सहयोगी (पुरुष) 23rd Aug 2017

कोशिशद्वारा सञ्चालित अल्पकालिन सुरक्षित गृहमा निम्नानुसार योग्यता भएको पुरुष कर्मचारीको आवश्यकता परेकोले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवेदनका लागि अनुरोध गरिन्छ

पद : थेरापेटिक क्रियाकलाप सहयोगी (पुरुष)
कार्यस्थल : पुरुषहरुका लागि सुरक्षित गृह, बागडोल, ललितपुर
पारिश्रमिक : आपसी समझदारीमा तय गरिने छ
आवेदन गरिसक्नुपर्ने : ३१ अगस्त, २०१७ भित्र

सीप तथा योग्यता :

  • विभिन्न किसिमका हस्तकलाका सामाग्रीहरु बनाउने सीप भएको
  • सेवाग्राहीहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनुसार सीपमूलक कामहरुमा संलग्न गराउनसक्ने
  • बजारमा माग हुने नयाँ सामाग्रीहरुबारे जानकारी लिई त्यसको तालिम लिन इच्छुक
  • कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण  भई हस्तकला सम्बन्धी कम्तीमा २ वर्षको कार्यानुभव भएको

विस्तृत जानकारीका लागि कोेशिशको कार्यालयमा आई सम्पर्क गर्नुहोला ।

Apply for the Post